Որոշիր \(BAC\) եռանկյան պարագիծը, եթե \(CF\)-ն միջնագիծ է և հայտնի է, որ BC=60դմAF=75դմ և AC=20դմ:

\(P(BAC) =\) դմ