Երեք հատվածներ հատվում են նույն կետում: Գտիր նկարը, որում ցույց է տրված եռանկյան բարձրությունը: