Տրված է \(HGI\) եռանկյունը, որում \(HJ\)-ն \(IHG\) անկյան կիսորդն է:

Հաշվիր IHG անկյունը, եթե IHJ=50°
 
IHG=i°