Տրված են հինգ եռանկյուններ, որոնց նկարներում կան որոշակի տեղեկություններ այդ եռանկյունների կողմերի և անկյունների վերաբերյալ:
 
Ո՞ր նկարներում են այդ տեղեկությունները ճիշտ տրված:
 
Tests12.png
\(A\)
Tests23.png
\(B\)
Tests41.png
\(C\)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tests5.png
\(D\)
 
Tests32.png
\(E\)