Օգտագործելով գծագիրը` նշիր համապատասխան մեծությունները, որոնց միջոցով, ըստ եռանկյունների հավասարության առաջին հայտանիշի, կապացուցվի ΔAMF և ΔMAV եռանկյունների հավասարությունը:
 
                       \(F\)                                                              \(M\)
Pazime1_uzd.png
\(A\)                                                                   \(V\)
                                                                                                                                                                   
Կողմեր՝
  
1.  \(=\) 
  
2՝ երկու եռանկյունների ընդհանուր կողմը:
    
Անկյուն (երեք տառ)՝
  
  \(=\)