Trijst_vien_paz12.png
 
\(KM\) և \(LN\) ուղղահայաց հատվածները հատվում են \(P\) ընդհանուր կետում և առաջացնում են երկու հավասար եռանկյուններ՝ \(KPN\) և \(MPL\):
 
Հեռավորությունը \(K\) և \(L\) կետերի միջև հավասար է 21.3 սմ: Որքա՞ն է հեռավորությունը \(M\) և \(N\) կետերի միջև:
 
1. Հավասար եռանկյունների համապատասխան մեծությունները հավասար են:
 
\(KP\)\(=\) և \(NP\)\(=\), որպես հավասար եռանկյունների համապատասխան կողմեր:
 
\(=\)° և\(=\)°, որպես դրանց կից անկյուններ, \(KPN\)\(=\)\(MPL\)\(=\)°:
 
Ըստ եռանկյունների հավասարության առաջին հայտանիշի՝ \(KPL\) եռանկյունը հավասար է  եռանկյանը:
 
2. Հավասար եռանկյունների համապատասխան հատվածները հավասար են: \(KL\)-ը համապատասխանում է \(MN\) կողմին՝ \(MN\)\(=\) սմ: