Trijst_vien_paz12.png
 
\(KM\) և \(LN\) ուղղահայաց հատվածները հատվում են \(P\) ընդհանուր կետում:
 
Որքա՞ն են\(N\) և \(K\) անկյունների մեծությունները, եթե \(L\) \(=\) 35° և \(M\) \(=\) 55°:
 
Նկատի ունեցիր, որ գծագիրը ճշգրիտ չէ:
                                        
1. Հատվածները կիսվում են, հետևաբար՝ \(KP\)\(=\) ,\(=\) \(LP\), \(=\) \(MPL\), քանի որ ուղիղները ուղղահայաց են, և երկու անկյունն էլ հավասար են °-ի:
 
Ըստ եռանկյունների հավասարության առաջին հայտանիշի՝ \(KPN\) և \(MPL\) եռանկյունները հավասար են:
 
2. Հավասար եռանկյուններում համապատասխան անկյունները հավասար են:
 
Այս եռանկյուններում համապատասխան են՝ և \(M\), և \(L\)՝
 
\(K\) \(=\) °
 
\(N\) \(=\) °