\(O\) հատման կետը \(AF\) և \(BV\) հատվածների միջնակետն է:
 
Գտիր \(ABO\) եռանկյան \(AB\) և \(BO\) կողմերի երկարությունները, եթե \(FV\) \(=\) 17.8 սմ, և \(VO\) \(=\) 44.1 սմ:
 
                                       \(V\)                                                                                         \(F\)
Trijst_vien_paz11.png
\(A\)                                                                                                 \(B\)
                                                                                                    
Ա. Քանի որ հատվածները կիսվում են, ապա՝
 
1. \(ABO\) եռանկյան \(BO\) կողմը հավասար է \(FVO\) եռանկյան  կողմին:
               
 
2. \(ABO\) եռանկյան \(AO\) կողմը հավասար է՝  կողմին:
                
 
\(BOA\) անկյունը հավասար է  անկյանը՝ որպես հակադիր անկյուն:
 
 
Եռանկյունները հավասար են եռանկյունների հավասարության առաջին հայտանիշի համաձայն:
 
Բ. Հավասար եռանկյունների համապատասխան կողմերը հավասար են՝
 
\(AB\)\(=\)  սմ
 
\(BO\)\(=\)  սմ