Առաջադրանքի/խնդրի պայմանը

2Մ.
\(O\) հատման կետը \(PE\) և \(RS\) հատվածների միջնակետն է:
 
ԳտիրP և R անկյունների մեծությունները \(PRO\) եռանկյան մեջ, եթեS\(=\)56° ևE\(=\)35°
 
                                            \(S\)                                                                                     \(E\)
Trijst_vien_paz11.png\(P\)                                                                                                  \(R\)
                                              
Ա. Քանի որ հատվածները կիսվում են, ապա՝
 
1. \(PRO\) եռանկյան \(RO\) կողմը հավասար է \(ESO\) եռանկյան  կողմին:
            
 
2. \(PRO\) եռանկյան \(PO\) կողմը հավասար է՝  կողմին: 
           
 
\(ROP\) անկյունը հավասար է  անկյանը՝ որպես հակադիր անկյուն:
 
Եռանկյունները հավասար են եռանկյունների հավասարության առաջին հայտանիշի համաձայն:
 
Բ. Հավասար եռանկյունների համապատասխան անկյունները հավասար են՝
 
P\(=\)°
 
R\(=\)°