Տրված է ուղղանկյուն: Արդյո՞ք եռանկյունները հավասար են՝ GOF=HOE եռանկյունների հավասարության առաջին հայտանիշի համաձայն: Հիմնավորիր:
Pazime1_uzd11.png