\(O\) հատման կետը \(KE\) և \(BC\) հատվածների միջնակետն է:
 
Ինչպե՞ս է եռանկյունների հավասարության առաջին հայտանիշը կատարվում \(KBO\) և \(ECO\) եռանկյունների համար:
 
                                                 \(C\)                                                                                               \(E\)
   Trijst_vien_paz11.png
\(K\)                                                                                                     \(B\)
 
Քանի որ հատվածները կիսվում են, ապա (տառերի հերթականությունը կարևոր է)՝
 
1. \(KBO\) եռանկյան \(BO\) կողմը հավասար է  եռանկյան  կողմին:
 
2. \(KBO\) եռանկյան \(KO\) կողմը հավասար է՝ կողմին:
                     
\(BOK\) անկյունը հավասար է  անկյանը՝ որպես հակադիր անկյուն: 
 
Եռանկյունները հավասար են եռանկյունների հավասարության առաջին հայտանիշի համաձայն: