Ճիշտ ընտրիր \(ALM\) եռանկյան կողմերի և անկյունների անվանումները:
 
\(L\)
Trijsturis_platl.png
                         \(A\)                                                                                               \(M\)
                                                                                                                                                                                                                                    
1. M անկյան հանդիպակաց կողմը՝
 
2. \(LM\) կողմի հանդիպակաց անկյունը՝
 
3. \(AL\) կողմին առընթեր անկյունները՝