Ո՞ր նշանակումն է համապատասխանում ներքևի գծագրի անկյանը:
Lenkis013_1.png