Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Անկյան կողմերը

Բարդություն հեշտ

1
2. Անկյան նշանակում

Բարդություն հեշտ

1
3. Ճառագայթի սահմանում

Բարդություն հեշտ

2
4. Ճառագայթների, ուղիղների և հատվածների գաղափարները

Բարդություն միջին

3
5. Անկյան գաղափարը

Բարդություն միջին

3
6. Ճառագայթի և հատվածի տարբերությունը

Բարդություն միջին

3
7. Անկյան ներքին և արտաքին տիրույթ

Բարդություն միջին

4
8. Փռված անկյուն

Բարդություն միջին

4
9. Անկյան ներքին և արտաքին տիրույթներ, դրանց միավորումը

Բարդություն միջին

3
10. Երկրաչափական պատկերների սահմանումները

Բարդություն միջին

4
11. Փռված անկյան ներքին տիրույթը

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար