Եթե գծենք նույն սկզբնակետից դուրս եկող երկու ճառագայթներ, ապա ներքին տիրույթը կազմում է մի անկյուն (նկարի α անկյունը), իսկ արտաքինը՝ մեկ ուրիշ (β-ն):
ner.png
 
Ի՞նչ է տալիս α և β անկյունների միավորումը: