Ուղղի վրա գտնվող կետը ուղիղը բաժանում է երկու մասերի: 
 
առա.png
 
ա) Ինչպե՞ս է կոչվում դրանցից յուրաքանչյուրը.
 
 
բ) Ուղղի վրա գտնվող կետը և առաջացած երկու մասերը կազմում են երկրաչափական պատկեր: Ինչպե՞ս է կոչվում այդ պատկերը.