Թվարկված երկրաչափական պատկերներից որո՞նք չունեն հստակ սահմանում:
 
Նշիր բոլոր ճիշտ տարբերակները.