Եթե անկյան երկու կողմերը գտնվում են նույն ուղղի վրա, ապա առաջանում է փռված անկյուն, որը հարթությունը բաժանում է երկու մասերի:
 
ՓՌ.png
Թվարկված պնդումներից ո՞րն է ճիշտ փռված անկյան ներքին տիրույթի վերաբերյալ.