Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Ճառագայթ և անկյուն Ճառագայթի և անկյան սահմանումը, անկյունների տեսակներ, նշանակումներ

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Անկյան կողմերը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Անկյան գագաթի կամ կողմերի որոշումը
2. Անկյան նշանակում 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Անկյան ճիշտ նշանակում
3. Ճառագայթի սահմանում 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Ճառագայթի ճիշտ նշանակումը, ուղղությունը
4. Ճառագայթների, ուղիղների և հատվածների գաղափարները 3 տեսակ - վերլուծական միջին 3Մ. Հասկացություն, թե ինչպես տարբերել ճառագայթները, ուղիղները և հատվածները
5. Անկյան գաղափարը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Անկյան կազմավորման գաղափար
6. Ճառագայթի և հատվածի տարբերությունը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Կետի պատկանելիությունը ճառագայթին և հատվածին
7. Անկյան ներքին և արտաքին տիրույթ 3 տեսակ - վերլուծական միջին 4Մ. Սահմանվում են անկյան ներքին և արտաքին տիրույթները
8. Փռված անկյուն 3 տեսակ - վերլուծական միջին 4Մ. Սահմանվում է փռված անկյան գաղափարը
9. Անկյան ներքին և արտաքին տիրույթներ, դրանց միավորումը 3 տեսակ - վերլուծական միջին 3Մ. Հիմնավորվում է, որ անկյան ներքին և արտաքին տիրույթների միավորումը ամբողջ հարթությունն է
10. Երկրաչափական պատկերների սահմանումները 3 տեսակ - վերլուծական միջին 4Մ. Պետք է հասկանալ, որ կետը և ուղիղը չունեն հստակ սահմանում
11. Փռված անկյան ներքին տիրույթը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ պնդումը փռված անկյան ներքին տիրույթի վերաբերյալ

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Ճառագայթ և ուղիղ» թեմայից 00:15:00 միջին 10Մ. Ճառագայթի և անկյան սահմանումը, անկյան մասեր (գագաթ, կողմեր)

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Ճառագայթ և ուղիղ» թեմայից 00:15:00 միջին 12Մ. Ճառագայթի և անկյան սահմանումը, անկյան մասեր (գագաթ, կողմեր)
2. Ստուգողական աշխատանք «Ճառագայթ և ուղիղ» թեմայից 00:25:00 միջին 16Մ. Ստուգողական աշխատանք «Ճառագայթ և ուղիղ» թեմայից