Lenki_daudz.png
Նկարում \(OA\), \(OB\), \(OC\) և \(OD\) ճառագայթները դուրս են գալիս \(O\) ընդհանուր սկզբնակետից:
 
1Ընտրիր անկյունը, որը չունի ընդհանուր կողմAOD անկյան հետ.
 
2Ընտրիր անկյունը, որի ներքին տիրույթը չունի ընդհանուր մաս (չհաշված կողմերը)BOC անկյան ներքին տիրույթի հետ:
 
3. Քանի՞ անկյուն առաջացավ AOD անկյան ներքին տիրույթում՝ հաշվելով նաև AOD անկյունը:
 
Պատասխան`