Յուրաքանչյուր տողում առաջարկվածներից ընտրիր ճիշտ պատասխանը.
 
ա) \(K\) կետը \(KR\) ճառագայթի համար :
 
բ) \(RK\) ճառագայթի սկզբնակետը :
 
գ) \(KR\) և \(RK\) ուղիղները :
 
դ) \(KR\) և \(RK\) ճառագայթները :
 
ե) \(KR\) և \(RK\) հատվածները :