Տրված է \(AB\) հատվածը: Եթե \(AB =\)11 մմ և AB=17ML, ապա՝ (եթե անհրաժեշտ է, պատասխանը կլորացրու մինչև հարյուրավորը)
 
\(ML =\)մմ