Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Անկյունների տեսակներ

Բարդություն հեշտ

1
2. Հատվածի երկարություն

Բարդություն հեշտ

1
3. Հատվածի մասի երկարությունը

Բարդություն հեշտ

1
4. Հատվածի կեսի երկարությունը

Բարդություն հեշտ

2
5. Հատվածի երկարությունը, երբ տրված է այլ հատվածի երկարություն

Բարդություն հեշտ

2
6. Անկյան մասի աստիճանային մեծությունը, ուղիղ անկյուն

Բարդություն հեշտ

2
7. Անկյան մասի աստիճանային չափը, տրված է փռված անկյուն

Բարդություն հեշտ

2
8. Անկյան մասի աստիճանային չափը, տրված է լրիվ անկյուն

Բարդություն հեշտ

2
9. Անկյան մասի աստիճանային չափը, տրված է կիսորդը

Բարդություն հեշտ

2
10. Անկյան աստիճանային չափը, տրված է կիսորդը

Բարդություն հեշտ

2
11. Անկյան մաս, անկյան տեսակ

Բարդություն միջին

2
12. Անկյան տեսակն՝ ըստ աստիճանային չափի

Բարդություն միջին

3
13. Հատվածի երկարությունը, հավասարում

Բարդություն միջին

3
14. Հատվածի տրոհումը հավասար մասերի

Բարդություն միջին

3
15. Հատվածի երկարություն, հավասարում, կոտորակ

Բարդություն միջին

3
16. Հատվածի մասերի երկարությունները, տրված է առնչություն

Բարդություն միջին

4
17. Հատվածի երկարությունը, տրված են մասերը

Բարդություն միջին

3
18. Հատվածի երեք մասերից մեկի երկարությունը

Բարդություն միջին

3
19. Հատվածի երկարություն, տրված են չորս մասեր

Բարդություն միջին

3
20. Հատվածի մասի երկարությունը, տրված են մյուս մասերը

Բարդություն միջին

4
21. Անկյունների աստիճանային չափերը, տրված են կիսորդները

Բարդություն միջին

3
22. Անկյունների աստիճանային չափերը, տրված են կիսորդները, փռված անկյուն

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար