Հաշվիր PL հատվածի երկարությունը, եթե \(MK =\) 1.4 մ, \(KP =\)9.88 մ և LM \(=\) 22.88 մ

PL \(=\) մ

nogrMKPL.PNG