Նշիր հետևյալ պնդման ճիշտ շարունակության տարբերակը:
 
Այն անկյունը, որը հավասար է բութ անկյան քառորդին.