Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

9Մ.
1. Հատվածների համեմատում 1.5Մ.
2. Անկյան կիսորդ 1.5Մ.
3. Հավասար պատկերներ 1Մ.
4. Հատվածների թիվը 5Մ.