Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Հավասար պատկերներ

Բարդություն հեշտ

1
2. Հատվածների համեմատում

Բարդություն հեշտ

1.5
3. Անկյան կիսորդ

Բարդություն հեշտ

1.5
4. Հատվածի միջնակետ

Բարդություն միջին

3
5. Կիսորդի հատկությունը

Բարդություն միջին

3.5
6. Ծայրակետ, միջնակետ և սկզբնակետ

Բարդություն միջին

3
7. Միջնակետ և կիսորդ

Բարդություն միջին

4
8. Պնդումներ միջնակետի և կիսորդի վերաբերյալ

Բարդություն միջին

3
9. Հատվածների թիվը

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար