\(1\). Միջնակետ անվանում են հատվածի այն կետը.
 
 
 
 
\(2\). Անկյան կիսորդ անվանում են այն ճառագայթը, որը