Լրացրու երեք պատուհանները:
 
Ցանկացած հատված ունի`
  
(եթե կարծում ես, որ չունի, ապա համապատասխան պատուհանում լրացրու 0)
  
ա.  ծայրակետ
 
բ.  միջնակետ
 
գ.  սկզբնակետ