Արդյո՞ք այս պատկերները հավասար են:
 
\(1\).                               \(2\).
6r4.PNG և 5r4rROBI4.PNG