\(OK\) ճառագայթի վրա վերցված են կետեր: Ինչպես երևում է նկարից՝ \(B\) կետը գտնվում է \(O\) և \(R\) կետերի միջև, իսկ \(R\) կետը՝ \(B\) և \(K\) կետերի:
Nogriezna_dalas.png
 \(O\)                     \(B\)                                       \(R\)                     \(K\)
 
Համեմատիր հատվածները (ընտրիր հատվածների միջև պահանջվող՝ \(>\), \(<\) կամ \(=\))
 
1. \(OB\)  \(OR\)
 
2. \(OK\)  \(OR\)
 
3. \(OB\)  \(OK\)