Արդյո՞ք ներքևի գծագրի \(1\)-ը և \(2\)-ը կից անկյուններ են:
  
uzdbl11.png