Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Հակադիր անկյուններ

Բարդություն հեշտ

1
2. Անկյան արժեք

Բարդություն հեշտ

2
3. Հակադիր անկյունների ընտրությունը

Բարդություն հեշտ

1
4. Կից անկյունների ընտրությունը

Բարդություն հեշտ

2
5. Կից անկյունների հիմնավորումը

Բարդություն հեշտ

1
6. Ուղղահայաց ուղղին

Բարդություն հեշտ

1
7. Կետից տարված ուղղահայաց

Բարդություն հեշտ

1
8. Ուղղահայաց հատվածներ

Բարդություն հեշտ

2
9. Ուղղահայաց հատվածներ եռանկյան մեջ

Բարդություն հեշտ

1
10. Հարցեր անկյունների տեսակների վերաբերյալ, կից և հակադիր անկյունների հատկությունները

Բարդություն հեշտ

2
11. Հարցեր կից անկյունների հատկությունների մասին

Բարդություն հեշտ

2
12. Քառակուսու մեջ կետի հեռավորությունը հատվածից

Բարդություն միջին

3
13. Ուղղանկյան մեջ կետի հեռավորությունը հատվածից

Բարդություն միջին

3
14. Կից և հակադիր անկյուններ

Բարդություն միջին

3
15. Կից և հակադիր անկյուններ, երկու ուղիղների հատումը երրորդով

Բարդություն միջին

4
16. Կից և հակադիր անկյուններ, տրված է հակադիր անկյունների գումարը

Բարդություն միջին

3
17. Կից անկյուններ, տրված է դրանց հարաբերությունը

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար