Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Ուղղահայաց ուղիղներ Կից և հակադիր անկյուններ, ուղղահայաց ուղիղների սահմանումն ու հատկությունները

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Հակադիր անկյուններ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Հակադիր անկյուններից մեկի աստիճանային չափի որոշումը
2. Կից անկյուններ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Կից անկյուններից մեկի որոշումը մյուսի միջոցով
3. Հակադիր անկյունների ընտրությունը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Նկարում պետք է ընտրել հակադիր անկյունները
4. Կից անկյունների ընտրությունը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Նկարում պետք է գտնել կից անկյունները
5. Կից անկյունների հիմնավորումը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Կից անկյունների ընտրությունը և հիմնավորումը
6. Ուղղահայաց ուղղին 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Նկարից ընտրել ուղղահայաց տրված ուղղին
7. Կետից տարված ուղղահայաց 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Նարում պետք է ընտրել տրված կետից ուղղին տարված ուղղահայացը
8. Ուղղահայաց հատվածներ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Նկարի հատվածների զուգահեռության պարզումը
9. Ուղղահայաց հատվածներ եռանկյան մեջ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Պարզվում է նկարում ցուցադրված եռանկյան ներսի հատվածների ուղղահայացությունը
10. Հարցեր անկյունների տեսակների վերաբերյալ, կից և հակադիր անկյունների հատկությունները 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Տեսական հարցեր անկյուների տեսակների վերաբերյալ, կից և հակադիր անկյունների հատկությունները
11. Հարցեր կից անկյունների հատկությունների մասին 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Տեսական հարցեր կից անկյունների հատկությունների մասին
12. Քառակուսու մեջ կետի հեռավորությունը հատվածից 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Քառակուսու մեջ որոշվում է կետի հեռավորությունը հատվածից
13. Ուղղանկյան մեջ կետի հեռավորությունը հատվածից 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Ուղղանկյան մեջ կետի հեռավորության որոշումը հատվածից
14. Կից և հակադիր անկյուններ 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Կից և հակադիր անկյունների հաշվումը, եթե տրված է անկյուններից մեկը
15. Կից և հակադիր անկյուններ, երկու ուղիղների հատումը երրորդով 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Կից և հակադիր անկյունների հաշվումը, որոնք առաջանում են երկու ուղիղները երրորդով հատելիս
16. Կից և հակադիր անկյուններ, տրված է հակադիր անկյունների գումարը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Կից և հակադիր անկյունների հաշվումը, եթե տրված է հակադիր անկյունների գումարը
17. Կից անկյուններ, տրված է դրանց հարաբերությունը 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 5Մ. Կից անկյունների աստիճանային չափերի հաշվումը, եթե հայտնի է դրանց հարաբերությունը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Ուղղահայաց ուղիղներ» թեմայից 00:20:00 միջին 15Մ. Կից և հակադիր անկյունների և ուղղահայաց ուղիղների սահմանումներ: Անկյունների հաշվում կից և հակադիր անկյունների հատկությունների միջոցով

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Ուղղահայաց ուղիղներ» թեմայից 00:15:00 միջին 12Մ. Կից և հակադիր անկյունների և ուղղահայաց ուղիղների սահմանումներ: Անկյունների հաշվում կից և հակադիր անկյունների հատկությունների միջոցով
2. Ստուգողական աշխատանք «Ուղղահայաց ուղիղներ» թեմայից 00:20:00 միջին 17Մ. Կից և հակադիր անկյունների և ուղղահայաց ուղիղների սահմանումներ: Անկյունների հաշվում կից և հակադիր անկյունների հատկությունների միջոցով