Բարդության աստիճանը
00:20:00
1. Հակադիր անկյուններ 1Մ.
2. Կից անկյուններ 2Մ.
3. Կետից տարված ուղղահայաց 1Մ.
4. Հարցեր անկյունների տեսակների վերաբերյալ, կից և հակադիր անկյունների հատկությունները 2Մ.
5. Հարցեր կից անկյունների հատկությունների մասին 2Մ.
6. Կից և հակադիր անկյուններ 3Մ.
7. Կից և հակադիր անկյուններ, երկու ուղիղների հատումը երրորդով 4Մ.