Տրված հավասարություններից ո՞րն է ճիշտ:
11_blakusl2.PNG