Գծիր \(GFEH\) քառակուսի, որի կողմը 19 սմ է: Որոշիր հեռավորությունը.
  
ա) \(F\) գագաթից մինչև  EH ուղիղը՝ սմ
բ) անկյունագծերի հատման կետից մինչև EH ուղիղը՝ սմ