Գծիր \(EHGF\) ուղղանկյունը, որի կողմը GF \(=\) 8 սմ է և FE \(=\) 12 սմ: Որոշիր հեռավորությունը`
 
 
ա) \(G\) գագաթից մինչև HE ճառագայթը՝ սմ
 
բ) ուղղանկյան կենտրոնից մինչև FE ճառագայթը՝ սմ

գ) GF կողմից մինչև ուղղանկյան անկյունագծի հատման կետը՝ սմ