Հակադիր անկյունների գումարը միշտ հավասար է 360°-ի: