Որոշիր տրված գծագրում հակադիր անկյունները:
 
Հակադիր անկյուններ են՝ անկյուն 3-ը և
 
8_2.PNG