Հաշվիր երկու ուղիղների հատումից առաջացած անկյունների աստիճանային չափերը, եթե երկու հակադիր անկյունների գումարը հավասար է 124 աստիճանի:
 
Սուր անկյունը հավասար է՝ °
 
Բութ անկյունը հավասար է՝ °