Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

11Մ.
1. Զուգահեռ և հատվող ուղիղներ 1Մ.
2. Կետի պատկանելիությունը հատվածին կամ ուղղին 2Մ.
3. Մի քանի ուղիղների դասավորությունը 3Մ.
4. Հատվածներ 4Մ.
5. Ճառագայթներ և հատվածներ 1Մ.