Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Կետ և ուղիղ

Բարդություն հեշտ

1
2. Զուգահեռ և հատվող ուղիղներ

Բարդություն հեշտ

1
3. Ուղիղները հարթության վրա

Բարդություն հեշտ

2
4. Կետի պատկանելիությունը հատվածին կամ ուղղին

Բարդություն հեշտ

2
5. Ճառագայթներ և հատվածներ

Բարդություն հեշտ

1
6. Պնդումներ կետերի և ուղիղների վերաբերյալ

Բարդություն հեշտ

2
7. Մի քանի ուղիղների դասավորությունը

Բարդություն միջին

3
8. Հատվածներ

Բարդություն միջին

4

Թեստեր

1. Վարժանք «Ուղիղ և հատված» թեմայից

Բարդություն միջին

11

Նյութեր ուսուցչի համար