Գտիր, թե ո՞ր պնդումներն են համապատասխանում Cp գրառմանը.