Նշիր ներքևի նկարին համապատասխանող պնդում(ներ)ը:
 
Taisnes6.png
  
Պատկերված ուղիղները`