Երկու զուգահեռ ուղիղները հատվում են երրորդ ուղղի կողմից:
 
paralT2BezB.PNG
 
Նշիր այն անկյունը կամ անկյունները, որի գումարը տրվածի հետ հավասար է \(180\) աստիճանի:
  
1-ը և