Տրված է \(ABC\) ուղղանկյուն եռանկյունը: Գտիր \(A\) անկյան սինուսն ու կոսինուսը: 
 
era.png
  
Ո՞րն է \(A\) անկյան սինուսը՝      
 
Ո՞րն է \(A\) անկյան կոսինուսը՝