Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Ուղղանկյուն եռանկյան կողմերի հարաբերությունը

Բարդություն հեշտ

1
2. Ուղղանկյուն եռանկյան կողմերի հարաբերությունը, Պյութագորասի թեորեմը

Բարդություն հեշտ

1.5
3. Սինուսը կամ կոսինուսը

Բարդություն հեշտ

1
4. Տանգենսը, սինուսը կամ կոսինուսը

Բարդություն հեշտ

2
5. Պետք է ընտրել սինուսը և կոսինուսը

Բարդություն հեշտ

2
6. Ուղղանկյուն եռանկյան էջը

Բարդություն հեշտ

2
7. Ուղղանկյուն եռանկյան էջի հաշվում

Բարդություն հեշտ

1
8. Սուր անկյան սինուսն ու կոսինուսը, ներքնաձիգ

Բարդություն հեշտ

2
9. Պետք է հաշվել էջը, տրված է սուր անկյան տանգենսը

Բարդություն հեշտ

2
10. Ուղղանկյուն եռանկյան սուր անկյան տանգենսը

Բարդություն հեշտ

2
11. Սուր անկյան սինուսը, կոսինուսը և տանգենսը, ներքնաձիգը

Բարդություն միջին

4
12. Գործողություններ սինուսի և կոսինուսի հետ

Բարդություն միջին

4
13. B անկյան սինուսը և կոսինուսը

Բարդություն միջին

3
14. Եռանկյան մակերեսը և եռանկյունաչափական ֆունկցիայի արժեքը

Բարդություն միջին

4
15. Սինուսը, կոսինուսը և տանգենսը, եռանկյան մակերեսը

Բարդություն միջին

4
16. Տրված անկյան սինուսը, կոսինուսը և տանգենսը

Բարդություն միջին

3
17. Սինուսի կոսինուսի և տանգենսի բանաձևերի ընտրություն

Բարդություն միջին

3
18. Ուղղանկյուն եռանկյան կողմերն ու անկյունները

Բարդություն բարդ

7

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար