Acb.PNG
 
\(CA =\)15 սմ, \(CB =\)36 սմ, \(AB =\)39 սմ
 
Կոտորակը մի կրճատիր:

ա) \(cosA =\)ii

բ) \(S(ABC) =\) սմ2