Տրված են \(ABC\) եռանկյան կողմերը՝ \(AC =\)20 սմ, \(CB =\)48 սմ, \(AB =\)52 սմ:
 
Acb.PNG
 
Կոտորակը մի կրճատիր:
 
1. Հաշվիր՝ \(sinA =\)ii

2. Գտիր եռանկյան մակերեսը՝ \(S(ABC) =\) սմ2